Danh mục sản phẩm

VX3130-02-5G1-B

Mã số:VX3130-02-5G1-B

VX3130-02-5G1-B

Chi tiết sản phẩm

  • Van Điện từ SMC VX3130-02-5G1-B.

  • Loại van: 3 cửa 2 vị trí, N.C.
  • Orifice size: ø 3 mm.

  • Port size: 1/4".

  • Điện áp coil: 24 VDC.

  • Kiểu kết nối: Grommet.

  • Có kèm theo giá đỡ.